Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 10 m trên giây thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,5 m trên giây bình vận tốc khi đoàn tàu

By Genesis

Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 10 m trên giây thì hãm phanh chuyển động chậm dần đều với gia tốc 0,5 m trên giây bình vận tốc khi đoàn tàu đã đi được quãng đường 64 m là bao nhiêu

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận