trong lọ có 20 bông hoa trong đó có 9 bông hoa có màu đỏ , còn lại là hoa màu vàng . hỏi số hoa màu vàng chiếm bao nhiêu phần trăm số hoa của cả lọ.

Photo of author

By Rose

trong lọ có 20 bông hoa trong đó có 9 bông hoa có màu đỏ , còn lại là hoa màu vàng . hỏi số hoa màu vàng chiếm bao nhiêu phần trăm số hoa của cả lọ.

0 bình luận về “trong lọ có 20 bông hoa trong đó có 9 bông hoa có màu đỏ , còn lại là hoa màu vàng . hỏi số hoa màu vàng chiếm bao nhiêu phần trăm số hoa của cả lọ.”

 1. Đáp án:

   45%

  Giải thích các bước giải:

   Số hoa vàng trong lọ là :

       20-9=11 (bông)

  Số hoa vàng chiếm số % là :

        9 : 20 x 100=45%

  đáp số: …

 2. Đáp án:

  Số hoa vàng trong lọ là :

  `20-9=11 (bông)`

  Số hoa vàng chiếm số `%` là :

  `9 : 20 . 100=45%`

  Đ/s : `45%`

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận