trong lọ có 20 bông hoa trong đó có 9 bông hoa có màu đỏ , còn lại là hoa màu vàng . hỏi số hoa màu vàng chiếm bao nhiêu phần trăm số hoa của cả lọ.

By Rose

trong lọ có 20 bông hoa trong đó có 9 bông hoa có màu đỏ , còn lại là hoa màu vàng . hỏi số hoa màu vàng chiếm bao nhiêu phần trăm số hoa của cả lọ.
Viết một bình luận