Một đoàn tàu hỏa chạy với vận tốc 48km/h vượt qua một cây cầu dài 720m hết 63 giây. Tính chiều dài của đoàn tàu?

Photo of author

By Iris

Một đoàn tàu hỏa chạy với vận tốc 48km/h vượt qua một cây cầu dài 720m hết 63 giây. Tính chiều dài của đoàn tàu?
Viết một bình luận