Một động cơ điện cung cấp công suất 20 kW, cho một cần cẩu nâng vật có khối lượng 1000 kg từ mặt đất lên cao 20 m. Tính: a. Lực nâng nhỏ nhất của cần

By aikhanh

Một động cơ điện cung cấp công suất 20 kW, cho một cần cẩu nâng vật có khối lượng 1000 kg từ mặt đất lên cao 20 m. Tính:
a. Lực nâng nhỏ nhất của cần cẩu.
b. Thời gian ngắn nhất để nâng vật.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận