Một động cơ điện cung cấp công suất 20 kW, cho một cần cẩu nâng vật có khối lượng 1000 kg từ mặt đất lên cao 20 m. Tính: a. Lực nâng nhỏ nhất của cần

Photo of author

By aikhanh

Một động cơ điện cung cấp công suất 20 kW, cho một cần cẩu nâng vật có khối lượng 1000 kg từ mặt đất lên cao 20 m. Tính:
a. Lực nâng nhỏ nhất của cần cẩu.
b. Thời gian ngắn nhất để nâng vật.
Leave a Comment