Tự sáng tác 1 bài thơ lục bát (coppy mạng=bc)

Photo of author

By Harper

Tự sáng tác 1 bài thơ lục bát (coppy mạng=bc)

0 bình luận về “Tự sáng tác 1 bài thơ lục bát (coppy mạng=bc)”

 1. Lớp em là lớp ngoan hiền
  Bạn nào cũng giỏi bạn hiền bạn ngoan
  Mùa hè phượng nở rực trời
  Học sinh các lớp rơi rơi lệ sầu
  Thầy cô là mẹ là cha
  Chúng em là những bông hoa điểm mười

 2. @Meoss_

  * Tôi thấy người ta bảo rằng

  Bảo rằng chú Cuội là ở cung trăng

    Cung trăng nơi ở chị Hằng

  Chị Hằng – chú Cuội cùng với cây đa

Viết một bình luận