Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với gia tốc 0,2m/s A. Tính quãng đường vật đi được trong 10 giây B. Tính quãng đường vật đi

By Amaya

Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với gia tốc 0,2m/s
A. Tính quãng đường vật đi được trong 10 giây
B. Tính quãng đường vật đi được trong giây thứ 10

0 bình luận về “Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ với gia tốc 0,2m/s A. Tính quãng đường vật đi được trong 10 giây B. Tính quãng đường vật đi”

 1. CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!!

  Đáp án:

  $a) S = 10 (m)$

  $b) ΔS = 1,9 (m)$

  Giải thích các bước giải:

     $a = 0,2 (m/s)$

  $a)$

  Quãng đường xe đi được trong $10$ giây là:

      $S = v_0.t_{10} + \dfrac{1}{2}.a.t_{10}$

          $= 0.10 + \dfrac{1}{2}.0,2.10^2$

          $= 0 + 10$

          $= 10 (m)$

  Quãng đường xe đi được trong giây thứ $10$ là:

      $ΔS = S_{10} – S_9$

             $= (v_0.t_{10} + \dfrac{1}{2}.a.t_{10}^2) – (v_0.t_9 + \dfrac{1}{2}.a.t_9^2)$

             $= v_0.t_{10} + \dfrac{1}{2}.a.t_{10}^2 – v_0.t_9 – \dfrac{1}{2}.a.t_9^2$

             $= 0.10 + \dfrac{1}{2}.0,2.10^2 – 0.9 – \dfrac{1}{2}.0,2.9^2$

             $= 0 + 10 – 0 – 8,1$

             $= 1,9 (m)$

  Trả lời
 2. Đáp án: 10 m; 1,9 m.

  Giải thích các bước giải: Quãng đường vật đi được trong 10 s:

  \({s_{10}} = \frac{{a{t^2}}}{2} = \frac{{0,{{2.10}^2}}}{2} = 10\,\,m\)

  Quãng đường vật đi được trong 9 s:

  \({s_9} = \frac{{a{t^2}}}{2} = \frac{{0,{{2.9}^2}}}{2} = 8,1\,\,m\)

  Quãng đường vật đi được trong giây thứ 10:

  \(s = {s_{10}} – {s_9} = 10 – 8,1 = 1,9\,\,m\)

  Trả lời

Viết một bình luận