các anh chị giúp em với em hứa 5sao ạ khó quá tính các tích sau : a/2ab.4/3a ²b ∧4 .7abc b/2x.(-4xy).(8x ²y ³) c/(-1,5ab ²).1/4bc.a ²b d/1/2 abc.4ab ³

By Abigail

các anh chị giúp em với em hứa 5sao ạ khó quá
tính các tích sau :
a/2ab.4/3a ²b ∧4 .7abc
b/2x.(-4xy).(8x ²y ³)
c/(-1,5ab ²).1/4bc.a ²b
d/1/2 abc.4ab ³c.ab ²c.bc ²

0 bình luận về “các anh chị giúp em với em hứa 5sao ạ khó quá tính các tích sau : a/2ab.4/3a ²b ∧4 .7abc b/2x.(-4xy).(8x ²y ³) c/(-1,5ab ²).1/4bc.a ²b d/1/2 abc.4ab ³”

 1. Đáp án:

   $a) \frac{42}{3}a^4b^6c\\
  b/-64x^4y^4\\
  c/\frac{-3}{8}a^3b^4c\\
  d/2a^3b^7c^5$

  Giải thích các bước giải:

  $a/2ab.\frac{4}{3}a^2b^4.7abc\\
  =\left ( 2.\frac{4}{3}.7 \right )a^{1+2+1}b^{1+4+1}c\\ = \frac{2.4.7}{3}a^4b^6c\\
  =\frac{42}{3}a^4b^6c\\
  b/2x.(-4xy).(8x^2y^3)\\
  =2x.(-4).xy.8.x^2y^3\\ =[2.(-4).8].x^{1+1+2}y^{1+3}\\
  =-64x^4y^4\\
  c/(-1,5ab^2).\frac{1}{4}bc.a^2b\\
  =(-1,5).ab^2.\frac{1}{4}.a^{1+2}b^{2+1+1}c\\ =\frac{-1,5.1}{4}a^3b^4c\\
  =\frac{-3}{8}a^3b^4c\\
  d/\frac{1}{2}abc.4ab^3c.ab^2c.bc^2\\ 
  =\frac{1}{2}.4.a^{1+1+1}b^{1+3+2+1}c^{1+1+1+2}\\ =\frac{1.4}{2}.a^3b^7c^5\\ =2a^3b^7c^5$

  Trả lời

Viết một bình luận