Một xe đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Tính thời gian đi hết quãng đường AB. Biết rằng quãng đường AB dài 150km. (1 Point) 1,5 giờ 2 giờ 2,5 giờ 3

Photo of author

By Raelynn

Một xe đi từ A đến B với vận tốc 60km/giờ. Tính thời gian đi hết quãng đường AB. Biết rằng quãng đường AB dài 150km.
(1 Point)
1,5 giờ
2 giờ
2,5 giờ
3 giờ
15Tính diện tích hình chữ nhật có chu vi 80m. Biết rằng nếu giảm chiều dài hình chữ nhật 6m và tăng chiều rộng lên 6m thì được một hình vuông.
(1 Point)
16Diện tích xung quanh của hình lập phương A là 256cm2 . Thể tích của hình lập phương B là 64cm3. Vậy cạnh hình lập phương A gấp cạnh của hình lập phương B số lần là :
(1 Point)
8 lần
6 lần
4 lần
2 lần
17Một hình thang có đáy lớn 56m, đáy bé 29m và một nửa diện tích là 522.75m2. Vậy chiều cao hình thang đó là:Immersive Reader
(1 Point)
23,4cm
123,4m
24m
24,6m
khoanh nhanh nhé các bạn
Viết một bình luận