Một xe máy đi qua chiêcả cầu dài 1250m hết 2 phút .Tính vạn tô xe máy iới đơn vị km/giờ.

By Reese

Một xe máy đi qua chiêcả cầu dài 1250m hết 2 phút .Tính vạn tô xe máy iới đơn vị km/giờ.

0 bình luận về “Một xe máy đi qua chiêcả cầu dài 1250m hết 2 phút .Tính vạn tô xe máy iới đơn vị km/giờ.”

 1. Đáp án:

  Đổi : $1250m = 1,25 km$

  $2$ phút = $\frac{2}{60} = \frac{1}{30} $giờ 

  Vận tốc của xe máy là

  $1,25 : \frac{1}{30} = 1,25 x 30 = 37,5$ (km/h)

  Đáp số : $37,5$ km/h

   

  Trả lời
 2. Đổi: 1250m = 1,25km

          2 phút = $\frac{1}{30}$ giờ

  Vận tốc xe máy là:

  v=1,25÷$\frac{1}{30}$ =37,5 (km/h)

  Đáp số: 37,5 km/h

   

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm