Một xe máy đi qua chiêcả cầu dài 1250m hết 2 phút .Tính vạn tô xe máy iới đơn vị km/giờ.

Photo of author

By Reese

Một xe máy đi qua chiêcả cầu dài 1250m hết 2 phút .Tính vạn tô xe máy iới đơn vị km/giờ.

0 bình luận về “Một xe máy đi qua chiêcả cầu dài 1250m hết 2 phút .Tính vạn tô xe máy iới đơn vị km/giờ.”

Viết một bình luận