Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35 km/h và khi quay về A với vận tốc 25 km/h. Tính quãng đường AB biết thời gian cả đi và về là 4 giờ 48 phút.

By Reese

Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35 km/h và khi quay về A với vận tốc 25 km/h. Tính quãng đường AB biết thời gian cả đi và về là 4 giờ 48 phút.

0 bình luận về “Một xe máy đi từ A đến B với vận tốc 35 km/h và khi quay về A với vận tốc 25 km/h. Tính quãng đường AB biết thời gian cả đi và về là 4 giờ 48 phút.”

 1. Đáp án:

  $70$ km . 

  Giải thích các bước giải:

  Đổi : 4 giờ 48 phút = 4,8 giờ

  Tỉ số của 35 và 25 là:

  $35$ : $25$ = $\frac{7}{5}$ 

  Ta có sơ đồ :

  Thời gian đi với vận tốc 35 km/h : |—|—|—|—|—|                 4,8 giờ

  Thời gian đi với vận tốc 25 km/h : |—|—|—|—|—|—|—|

  Thời gian đi với vân tốc 35 km/h là :

  $4,8$ : ( $7$ 2+ $5$ ) x $5$ = $2$ ( giờ )

  Quãng đường AB dài là :

  $35$ x $2$ = $70$ ( km )

  Đáp số : $70$ km .

  Trả lời
 2. Đổi: 4 giờ 48 phút= 4,8 giờ

  Quãng đường AB dài là:

            4,8×[35+25]= 288km

                                  Đ/s: 288km.

  Trả lời

Viết một bình luận