một xe mô tô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 4000m có vận tốc 36km/h, trên đoạn đường thứ hai dài 30km có vận tốc 15km/h và tiếp đến đoạn đường thứ ba

By Alice

một xe mô tô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 4000m có vận tốc 36km/h, trên đoạn đường thứ hai dài 30km có vận tốc 15km/h và tiếp đến đoạn đường thứ ba dài 10km với vận tốc 12m/s. tính vận tốc trung bình của mô tô trên toàn bộ đoạn đường đó.

0 bình luận về “một xe mô tô đi trên đoạn đường thứ nhất dài 4000m có vận tốc 36km/h, trên đoạn đường thứ hai dài 30km có vận tốc 15km/h và tiếp đến đoạn đường thứ ba”

 1. Đáp án: 0.5km/h

  Giải thích các bước giải:

  ĐỔI: 4000m=4km

  12m/s=43.2km/h

  vận tốc trung bình của ô tô

  4+30+10chia36+15+43.2=0.5km/h

  Trả lời
 2. Đáp án: đổi 12m/s=12/3,6~3,3km/h

  Vận tốc trung bình của mô tô trên toàn bộ đoạn đường:

  vtb=v1+v2+v3=36+15+3,3=54,3km/h

  Giải thích các bước giải:

  Trả lời

Viết một bình luận