Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75kg thì xe chở được nhiều nhất bao nhiêu bao

Photo of author

By Eva

Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75kg thì xe chở được nhiều nhất bao nhiêu bao

0 bình luận về “Một xe tải chỉ có thể chở được 300 bao gạo, mỗi bao 50kg. Nếu chất lên xe đó loại bao gạo 75kg thì xe chở được nhiều nhất bao nhiêu bao”

 1. Đáp án: 200 bao

  Giải thích các bước giải: số bao gạo chở trên xe là

  300 nhân 50=1500(kg)

  xe tải đó chở được số bao gạo nặng 75kg là

  1500:75=200(bao)

  đ.s:200 bao

Viết một bình luận