Một xe vận tải đi từ A đến B với vận tốc 45km/ h.Sau đó một thời gian một xe con cũng xuất phát từ A với vận tốc 60km/h và nếu ko có gì thay đổi thì đ

Photo of author

By Cora

Một xe vận tải đi từ A đến B với vận tốc 45km/ h.Sau đó một thời gian một xe con cũng xuất phát từ A với vận tốc 60km/h và nếu ko có gì thay đổi thì đuổi kịp xe tải tại B . Nhưng sau khi đươc nửa quãng đường AB thì xe con tăng vận tốc lên 75 km/h nên sau đó 1 giờ đuổi kịp xe tải. Tính quãng đường AB.
Viết một bình luận