Một gen có liên kết hidro là 3210 và số liên kết hoá trị Đ-P của gen là 4798. Trên một mạch của gen, người ta nhận thấy hiệu giữa G với A chiếm 50% tổ

By Piper

Một gen có liên kết hidro là 3210 và số liên kết hoá trị Đ-P của gen là 4798. Trên một mạch của gen, người ta nhận thấy hiệu giữa G với A chiếm 50% tổng số Nu của mạch. Tổng số Nu giữa G với A chiếm 30%. Hãy tìm số Nu từng loại của mỗi mạch lần lượt(A1,G1,T1,X1)

0 bình luận về “Một gen có liên kết hidro là 3210 và số liên kết hoá trị Đ-P của gen là 4798. Trên một mạch của gen, người ta nhận thấy hiệu giữa G với A chiếm 50% tổ”

 1. Đáp án: vô lý

  Giải thích các bước giải:

  Số liên kết phosphodieste của gen là 4798

  = N -2

  N=4800 =2A+2G

  -> Liên kết Hidro =2A+3G

  điều này vô lí .

  Trả lời

Viết một bình luận