Một hành khách ngồi trong một đoàn tàu hoả thứ nhất có chiều dài 900m đang chạy với tốc độ 36km/h nhìn thấy một đoàn tàu thứ 2 có chiều dài 600m chạy

Photo of author

By Hailey

Một hành khách ngồi trong một đoàn tàu hoả thứ nhất có chiều dài 900m đang chạy với tốc độ 36km/h nhìn thấy một đoàn tàu thứ 2 có chiều dài 600m chạy song song cùng chiều với tàu thứ nhất với vận tốc 54km/h.
a. Tính vận tốc của đoàn tàu thứ 2 so với tàu thứ nhất
b. Tính thời gian mà một người ở tàu thứ 2 nhìn thấy tàu thứ nhất qua mặt mình

0 bình luận về “Một hành khách ngồi trong một đoàn tàu hoả thứ nhất có chiều dài 900m đang chạy với tốc độ 36km/h nhìn thấy một đoàn tàu thứ 2 có chiều dài 600m chạy”

 1. Đáp án:

  a) 5 m/s

  b) 36s

  Giải thích các bước giải:

  a) Vận tốc của đoàn tàu 2 so với đoàn tàu 1 là:

  \[v = – 10 + 15 = 5m/s\]

  b) Thời gian người ở đoàn tàu 2 nhìn thấy đoàn tàu 1 đi qua mặt mình là:

  \[t = \dfrac{{900}}{v} = \dfrac{{900}}{{25}} = 36s\]

Viết một bình luận