một HHCN có chiều dài 15dm, chiều rộng 12dm, và chiều cao 9dm. Một người sự dụng các HLP có cùng kích thước để xếp kín thùng đó. Tính số HLP ít nhất c

Photo of author

By Maya

một HHCN có chiều dài 15dm, chiều rộng 12dm, và chiều cao 9dm. Một người sự dụng các HLP có cùng kích thước để xếp kín thùng đó. Tính số HLP ít nhất có tthể làm được như vậy
Viết một bình luận