Một hình cầu nội tiếp một hình trụ (hình cầu được đặt trong hình trụ ).Tính tỉ số thể tích của hình cầu và hình trụ

Photo of author

By Josephine

Một hình cầu nội tiếp một hình trụ (hình cầu được đặt trong hình trụ ).Tính tỉ số thể tích của hình cầu và hình trụ
Viết một bình luận