Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 20 m,diện tích 3500m² .Tính đọ dài hàng rào xung quanh vườn biết rằng người ta chừa ra 1 m để làm cổng r

Photo of author

By Margaret

Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 20 m,diện tích 3500m² .Tính đọ dài hàng rào xung quanh vườn biết rằng người ta chừa ra 1 m để làm cổng ra vào .
Viết một bình luận