Một hình chữ nhật có chiều dài là 12cm, chiều rộng là 6cm. Tính diện tích hình chữ nhật.

Photo of author

By Eliza

Một hình chữ nhật có chiều dài là 12cm, chiều rộng là 6cm. Tính diện tích hình chữ nhật.
Viết một bình luận