một hình chữ nhật có chu vi 92m nếu chiều rộng tăng 5 chiểu dài dảm 5 thì ra một hình vuông tính diện tích hình chữ nhật là

Photo of author

By Katherine

một hình chữ nhật có chu vi 92m nếu chiều rộng tăng 5 chiểu dài dảm 5 thì ra một hình vuông tính diện tích hình chữ nhật là
Viết một bình luận