Một hình chữ nhật có chu vi là 180 m. Nếu bớt mỗi chiều đi 5m thì diện tích chỉ còn 1276 m2. Tính độ dài mỗi chiều.(giải cách nào cũng được nhé)

Photo of author

By Ariana

Một hình chữ nhật có chu vi là 180 m. Nếu bớt mỗi chiều đi 5m thì diện tích chỉ còn 1276 m2. Tính độ dài mỗi chiều.(giải cách nào cũng được nhé)
Viết một bình luận