Một hình thang có tổng 2 đáy là 78dm , đáy lớn bằng đáy nhỏ , chiều cao bằng đáy lớn. Tính diện tích hinh thang đó

Photo of author

By Aaliyah

Một hình thang có tổng 2 đáy là 78dm , đáy lớn bằng đáy nhỏ , chiều cao bằng đáy lớn. Tính diện tích hinh thang đó
Viết một bình luận