một hình tròn có diện tích là 200 cm2 và chiều cao là 16 cm.Biết đáy lớn hơn đáy bé 3,8 cm.Tính độ dài đáy lớn MÌNH cần gấp bài này Ai làm được mình c

Photo of author

By aihong

một hình tròn có diện tích là 200 cm2 và chiều cao là 16 cm.Biết đáy lớn hơn đáy bé 3,8 cm.Tính độ dài đáy lớn
MÌNH cần gấp bài này
Ai làm được mình cho 5 sao
Viết một bình luận