Một hình vuông có chu vi là 16cm.Hỏi diện tích hình vuông đó là bao nhiêu?

Photo of author

By Ruby

Một hình vuông có chu vi là 16cm.Hỏi diện tích hình vuông đó là bao nhiêu?
Viết một bình luận