Một hộp có 7 bi đen,8 xanh, 9 trắng. Lấy ngẫu nhiên 5 bi.a) tính xác suất lấy được nhiều nhất 2 bi cùng màu. b) xác xuất có đủ 3 màu.

By Nevaeh

Một hộp có 7 bi đen,8 xanh, 9 trắng. Lấy ngẫu nhiên 5 bi.a) tính xác suất lấy được nhiều nhất 2 bi cùng màu. b) xác xuất có đủ 3 màu.
Viết một bình luận