Một hộp đựng 50 viên bi, trong đó có 12 viên màu xanh, 14 viên màu đỏ và 17 viên màu tím còn lại là màu vàng và màu đen. Hỏi phải lấy ít nhất bao nhi

Photo of author

By Claire

Một hộp đựng 50 viên bi, trong đó có 12 viên màu xanh, 14 viên màu đỏ và 17 viên màu tím còn lại là màu vàng và màu đen. Hỏi phải lấy ít nhất bao nhiêu viên bi để chắc chắn có ít nhất 7 viên bi cùng màu nếu không nhìn vào hộp ?
Viết một bình luận