Một hộp đựng 9 viên bị xanh, 6 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra: A, 6 viên bi B, 6 viên bỉtong đó có đúng 2 viên bi vàng

Photo of author

By Brielle

Một hộp đựng 9 viên bị xanh, 6 viên bi đỏ và 4 viên bi vàng. Hỏi có bao nhiêu cách lấy ra:
A, 6 viên bi
B, 6 viên bỉtong đó có đúng 2 viên bi vàng
C, 6 viên bi trong đó số bi xanh bằng số bi đỏ
Help me pls
Viết một bình luận