Một hộp sữa hình trụ có thể tích là 16π ( cm3 ) . Biết rằng đường kính đáy và độ dài trục của hình trụ bằng nhau . Tính diện tích vật liệu cần dùng để

Photo of author

By Kinsley

Một hộp sữa hình trụ có thể tích là 16π ( cm3 ) . Biết rằng đường kính đáy và độ dài trục của hình trụ bằng nhau . Tính diện tích vật liệu cần dùng để làm vỏ hộp sữa , bỏ qua diện tích phần ghép nối .
Giúp với ạ , giải chi tiết nhé , ai nhanh nhất cho tlhn ạ , nhưng phải chi tiết và đúng , k phải chie mỗi đáp án không nhé
Viết một bình luận