một xí nghiệp đang dự tính chuyển hàng bằng hai chiếc xe tải và đang phân vân giữa việc mua hẳn hai chiếc xe tải hoặc thuê hai chiếc xe tải Nếu mua h

Photo of author

By Melanie

một xí nghiệp đang dự tính chuyển hàng bằng hai chiếc xe tải và đang phân vân giữa việc mua hẳn hai chiếc xe tải hoặc thuê hai chiếc xe tải
Nếu mua hẳn hai chiếc xe tải và mỗi xe có giá là 200 000 đồng thì mỗi ngày xí nghiệp phỉ tốn 5 000 000 đồng/ngày cho tất cả các tài xế. Còn nếu thuê xe thì giá để thuê một chiếc xe chở hàng là 10 000 000 đồng/ngày ( đã bao gồm tiền công cho tài xế )
A/ Gọi C là tổng số tiền xí nghiệp phải bỏ ra sau n ngày. Lập hàm số của C theo n đối với mỗi phương án
B/ Nếu xe muốn vận chuyển 1 500 thùng hàng và mỗi ngày phải chở 75 thùng hàng thì phương án nào sẽ tiết kiệm hơn
C/ Sau bào nhiêu ngày thì phương án mua xe sẽ tiết kiệm hơn phương án mua xe là bao nhiêu?
Viết một bình luận