một xí nghiệp dự tính chuyển hàng bằng 2 chiếc xe tải và đg phân vân giữa vc mmua hẳn 2 chiếc xe hc thuê 2 chiếc xe . nếu mua 2 xe và mỗi xe có giá là

Photo of author

By Eloise

một xí nghiệp dự tính chuyển hàng bằng 2 chiếc xe tải và đg phân vân giữa vc mmua hẳn 2 chiếc xe hc thuê 2 chiếc xe . nếu mua 2 xe và mỗi xe có giá là 200.000.000 đồng thì mỗi ngày xí nghiệp tốn 5.000.000 đồng /ngày để trả lương cho tất cả các tài xế . nếu thuê xe thì giá để thuê 2 chiếc xe chở hàng là 10.000.000 đồng / ngày ( đã bao gồm cả tiền lương lái xe ) a) gọi Cn là chi phí xí nghiệp phải chi ra cho phương án mua xe sau n ngày hoạt động . gọi Sn là chi phí xí nghiệp phải chi ra cho phương án thuê xe sau n ngày hoạt động . Lập hàm số của Cn theo n và của Sn theo n b) Theo xí nghiệp đó muốn vận chuyển 1600 thùng hàng và mỗi ngày chỉ chở đc 800 thùng hàng thì phương án nào tiết kiệm hơn ?
huhu mọi ng giúp mình với ạ !!
Viết một bình luận