một lò xo có độ cựng=100n/m treo thẳng đứng,dưới móc một vật 0,28kg,g=10m/s2.tính thế năng đàn hồi của hệ lò xo và vật nhỏ khi cân bằng

Photo of author

By Josephine

một lò xo có độ cựng=100n/m treo thẳng đứng,dưới móc một vật 0,28kg,g=10m/s2.tính thế năng đàn hồi của hệ lò xo và vật nhỏ khi cân bằng
Leave a Comment