Một lò xo có độ cứng k = 200N/m một đầu cố định, một đầu gắn vật có khối lượng 1kg, hệ đặt trên mặt phẳng ngang. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng dọc t

Photo of author

By Kaylee

Một lò xo có độ cứng k = 200N/m một đầu cố định, một đầu gắn vật có khối lượng 1kg, hệ đặt trên mặt phẳng ngang. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng dọc theo trục lò xo sao cho lò xo bị dãn 5cm.
a. Tính thế năng đàn hồi của lò xo lúc đó
b. Kéo tiếp vật để lò xo dãn 8cm, tính công của lực đàn hồi trong quá trình đó.

0 bình luận về “Một lò xo có độ cứng k = 200N/m một đầu cố định, một đầu gắn vật có khối lượng 1kg, hệ đặt trên mặt phẳng ngang. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng dọc t”

 1. Đáp án:

   a> wt=0,25J

  b> A=-0,39J

  Giải thích các bước giải:\(K = 200N/m;m = 1kg;\Delta l = 0,05m\)

  a> thế năng đàn hồi: 
  $W_{t}$ =$\frac{1}{2}$ .k.$x^{2}$ =$\frac{1}{2}$.200. $0,05^{2}$ =0,25J

  b> công 

  thế năng đàn hồi khi dãn 8cm
  $W_{t2}$ =$\frac{1}{2}$ .k.$x_2^{2}$ =$\frac{1}{2}$.200. $0,08^{2}$ =0,64J

  công dịch chuyển:
  A=$W_{t}$- $W_{t2}$ =0,25-0,64=-0,39 J

Viết một bình luận