Nhà Trần đã có những thành tựu khoa học ki thuật gì

Photo of author

By Cora

Nhà Trần đã có những thành tựu khoa học ki thuật gì

0 bình luận về “Nhà Trần đã có những thành tựu khoa học ki thuật gì”

 1. Khoa học – kĩ thuật:

  +Sử học: lập ra Quốc Sử Viện do Lê Văn Hưu đứng đầu.Năm 1272, ông biên soạn xong bộ ”Đại Việt sử kí”

  +Quân sự : biên soạn bộ “Binh thư yếu lược”→ đánh dấu bước phát triển về lí luận quân sự

  + Y học: nghiên cứu , chữa bệnh bằng thuốc Nam

 2. – Giáo dục:

  + Trường học được mở rộng, các kì thi tuyển chọn người tài được tổ chức thường xuyên

  + Lập Quốc sử viện: chuyên viết sử

  + Bộ Đại Việt sử kí được ra đời vào năm 1272

  – Quân sự:

  + Tác phẩm nổi tiếng: Binh thư yếu lược của Trần Hưng Đạo

  – Y học:

  + Có thầy thuốc nổi tiếng là Tuệ Tĩnh, thiên văn học cũng phát triển

Viết một bình luận