Một lò xo có độ cứng k = 50N/m gắn một vật có khối lượng m=500g, hệ đặt trên mặt phẳng không ma sát. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng dọc theo trục lò

Photo of author

By Maya

Một lò xo có độ cứng k = 50N/m gắn một vật có khối lượng m=500g, hệ đặt trên mặt phẳng không ma sát. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng dọc theo trục lò xo bằng một lực 4N sao cho lò xo bị dãn.
a. Tính độ dãn của lò xo và thế năng đàn hồi của lò xo lúc đó
b. Sau đó lò xo ngừng tác dụng lực F, Tính công của lực đàn hồi khi vật đi được quãng đường 4cm, 10cm.
Leave a Comment