Một lò xo có độ cứng k = 50N/m gắn một vật có khối lượng m=500g, hệ đặt trên mặt phẳng không ma sát. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng dọc theo trục lò

By Maya

Một lò xo có độ cứng k = 50N/m gắn một vật có khối lượng m=500g, hệ đặt trên mặt phẳng không ma sát. Kéo vật ra khỏi vị trí cân bằng dọc theo trục lò xo bằng một lực 4N sao cho lò xo bị dãn.
a. Tính độ dãn của lò xo và thế năng đàn hồi của lò xo lúc đó
b. Sau đó lò xo ngừng tác dụng lực F, Tính công của lực đàn hồi khi vật đi được quãng đường 4cm, 10cm.

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận