Một lò xo nhẹ một đầu treo vào điểm cố định độ cứng là 0,2 Newton trên cm chiều dài tự nhiên là 20 cm lấy g bằng 10 m/sbình . A khi bị kéo bởi một lực

By Aaliyah

Một lò xo nhẹ một đầu treo vào điểm cố định độ cứng là 0,2 Newton trên cm chiều dài tự nhiên là 20 cm lấy g bằng 10 m/sbình .
A khi bị kéo bởi một lực có độ lớn 3n thì cậu biến dạng của lò xo là bao nhiêu khi ra chiều dài của lò xo lúc này
B để lò xo dài 30 cm thì đầu dưới của lò xo treo thẳng đứng phải treo một quả nặng có khối lượng bằng bao nhiêu

0 bình luận về “Một lò xo nhẹ một đầu treo vào điểm cố định độ cứng là 0,2 Newton trên cm chiều dài tự nhiên là 20 cm lấy g bằng 10 m/sbình . A khi bị kéo bởi một lực”

 1. Đáp án:a/ 15cm

  b/ 0,6 kg

   

  Giải thích các bước giải:

  ta có Fdh=K.x

  K: độ cứng của lò xo N/cm

  x : độ biến dạng của lò xo cm

  a/ độ biến dạng : x= Fdh/K= 3/0,2=15 cm

  b/ Fdh = K.x=0,2.30= 6N

  treo vật có khối lượng 0,6 kg

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  đổi k=0,2 n/cm=20n/m , tại vị trí cân bằng vecto F đh + vecto p = 0 (1)

  chiếu 1 lên ox ( cho ox cùng hướng vs F đh ) ta đc F đh -p=0  => Fđh=p

  ta có p=Fđh = k . đen ta l => đen ta l=F đh/k = 3/20=0,15m

  b, đen ta l1= l1-lo=0,3-0,2=0,1m  => Fđh1=k . đen ta l1 =20. 0,1=2 N mà p1=Fddh1=2N

  p1=m1.g=> m1=p1/g=2/10=0,2 kg

  Trả lời

Viết một bình luận