1.Tính diện tích xung quangh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật: a) CD 30dm, CR 0,2cm, Chiều Cao 4cm b) CD 9,5cm, CR 0,2cm, Cao 4cm 2. Một c

By Claire

1.Tính diện tích xung quangh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật:
a) CD 30dm, CR 0,2cm, Chiều Cao 4cm
b) CD 9,5cm, CR 0,2cm, Cao 4cm
2. Một cái thùng tôn không có nắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 10dm, chiều rộng 4dm, và cao 6dm. Tính diện tích tôn đàmlm thùng?

0 bình luận về “1.Tính diện tích xung quangh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật: a) CD 30dm, CR 0,2cm, Chiều Cao 4cm b) CD 9,5cm, CR 0,2cm, Cao 4cm 2. Một c”

 1. Đáp án:

  Bài giái:

  Diện tích xung quanh của cái hộp là:

                    ( 30 x 20 ) x 2 x 15 = 1500 (cm2)

  Diện tích của đáy hộp là:

                    30 x 20 = 600 (cm 2)

  Diện tích tôn dùng để làm cái hộp là:

                    1500 + 600 = 2100 (cm2)

                     Đáp số : 2100 cm2

   

   

  Giải thích các bước giải:

   

  Trả lời

Viết một bình luận