một mạng lưới thông tin có 17 trạm, trạm nào cũng liên lạc được trực tiếp với mỗi trạm khác bởi một và chỉ một trong ba phương tiện liên lạc a, b, c.

By Rose

một mạng lưới thông tin có 17 trạm, trạm nào cũng liên lạc được trực tiếp với mỗi trạm khác bởi một và chỉ một trong ba phương tiện liên lạc a, b, c. Chứng minh rằng tồn tại ba trạm liên lạc được với nhau bởi cùng một phương tiên.

0 bình luận về “một mạng lưới thông tin có 17 trạm, trạm nào cũng liên lạc được trực tiếp với mỗi trạm khác bởi một và chỉ một trong ba phương tiện liên lạc a, b, c.”

  1. xét trạm A liên lạc với 16 trạm khác bởi 3 phương tiện, tồn tại 6 trạm liêm lạc với A bằng cùng một phương tiện

    -nếu trong 6 trạm này có hai trạm liên lạc với nhau bởi phương tiện a thi A và trạm này thỏa mãn

    -nếu 6 trạm ko có 2 trạm nào liên lạc phương tiện a thì chúng liên lạc với nhau bởi b,c=>trong 6 trạm tồn tại ba trạm liên lạc với nhau bởi cùng một phượng tiện.

     

    Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm