Một mảnh bìa hình thang có diện tích 60 M2, chiều cao 6cm, đáy lớn hơn đáy bé 4cm. Nếu đáy lớn giảm 4cm và giữ nguyên đáy bé thì diện tích mảnh bìa là

By Eloise

Một mảnh bìa hình thang có diện tích 60 M2, chiều cao 6cm, đáy lớn hơn đáy bé 4cm. Nếu đáy lớn giảm 4cm và giữ nguyên đáy bé thì diện tích mảnh bìa là bao nhiêu xăng-ti-mét vuông?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận