Một mảnh đất có diện tích là 960m. Nếu chiều rộng thêm 44 m, chiều dài giảm 15 mét. Thì thành hình vuông. Tính diện tích mảnh đất đó

Photo of author

By Bella

Một mảnh đất có diện tích là 960m. Nếu chiều rộng thêm 44 m, chiều dài giảm 15 mét. Thì thành hình vuông. Tính diện tích mảnh đất đó

0 bình luận về “Một mảnh đất có diện tích là 960m. Nếu chiều rộng thêm 44 m, chiều dài giảm 15 mét. Thì thành hình vuông. Tính diện tích mảnh đất đó”

 1. Đáp án:Nửa chu vi: 90:2=45m

  Gọi chiều dài là x(m)

  => Chiều rộng là: 45−m(m)

  SMảnh−đất=x(45−x) 

  Chiều dài giảm 5m:x−5(m)

  Chiều rộng giảm 2m:43−x(m)

  Vị diện tích sau giảm ít hơn 140m2 nên ta có pt:

  x(45−x)=(x−5)(43−x)+140

  ⇔45x−x2=−x2+48x−215+140

  ⇔3x=75

  ⇔x=25

  SMảnh−đất−ban−đâu:25(45−25)=500m2

           đáp số : 500m2

   

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận