Một mảnh đất hình chữ nhật ABCD được chia thành hai thửa ruộng nhỏ thửa ruộng hình chữ nhật ADEF có chiều dài 15 m và thửa ruộng hình vuông có chu vi

Photo of author

By Eva

Một mảnh đất hình chữ nhật ABCD được chia thành hai thửa ruộng nhỏ thửa ruộng hình chữ nhật ADEF có chiều dài 15 m và thửa ruộng hình vuông có chu vi 36 m Tính chu vi mảnh đất ABCD
Leave a Comment