-Một mảnh đất hình chữ Nhật có chiều dài 125m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài .tính diện tích mảnh đất đó

Photo of author

By Alice

-Một mảnh đất hình chữ Nhật có chiều dài 125m chiều rộng bằng 3/5 chiều dài .tính diện tích mảnh đất đó
Viết một bình luận