Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 34m, chiều rộng 25m. Người ta dành 30% diện tích làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Photo of author

By Parker

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 34m, chiều rộng 25m. Người ta dành 30% diện tích làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

0 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 34m, chiều rộng 25m. Người ta dành 30% diện tích làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.”

 1. Đáp án:

   255 m²

  Giải thích các bước giải:

  Diện tích mảnh đất đó là :

         34 x 25 = 850 (m²)

  Diện tích làm nhà là:

         850 x 30 : 100 = 255 (m²)

                Đáp số: 255 m²

 2. Đáp án:

  255 m vuông

  Giải thích các bước giải:

   Diện tích mảnh đất đó là:

            34 x 25 = 850 ( m vuông )

  Diện tích phần đất làm nhà là:

             850 : 100 x 30 = 255 ( m vuông )

                      Đáp số: 255 m vuông

Viết một bình luận