Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 60m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Người ta dành 5% diện tích mảnh đất làm nhà.

Photo of author

By Kennedy

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 60m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Người ta dành 5% diện tích mảnh đất làm nhà. Tính diện tích phần đất còn lại ?

0 bình luận về “Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài bằng 60m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài . Người ta dành 5% diện tích mảnh đất làm nhà.”

 1. Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật đó là:

               60 x 2/3 = 40 ( m )

   Diện tích ảnh đất hình chữ nhật đó là:

                60 x 40 = 2400 ( m2 )

   Diện tích phần đất còn lại là:

                 2400 – 2400 x 5% = 2280 ( m2 )

                               Đáp số : 2280 m2

 2. Đáp án:

  `2280m^2`

  Giải thích các bước giải:

  Chiều rộng của hình chữ nhật:

  `60*2/3=40m`

  Diện tích của mảnh đất:

  `60 xx 40=2400m^2`

  Diện tích đất làm nhà:

  `2400 xx 5%=120m^2`

  Diện tích phần còn lại:

  `2400-120=2280m^2`

  Đáp số: 

   

Viết một bình luận