Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 16,3m; chiều dài hơn chiều rộng 7,7m A. Tính diện tích của mảnh đất đó B. Người ta dùng ⅓ diện tích đó để

Photo of author

By Madelyn

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 16,3m; chiều dài hơn chiều rộng 7,7m
A. Tính diện tích của mảnh đất đó
B. Người ta dùng ⅓ diện tích đó để xây nhà. Tính diện tích đất còn lại để trồng trọt.
Leave a Comment