Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 300m2 , chiều rông bằng 3/4 chiều dài . tính chu vi mảnh đất

Photo of author

By Gianna

Một mảnh đất hình chữ nhật có diện tích là 300m2 , chiều rông bằng 3/4 chiều dài . tính chu vi mảnh đất
Viết một bình luận