Một mảnh vườn có chu vi là 248m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta trồng rau trên đó, cứ 1m² thu được 3 kg. Hỏi trên cả mảnh vườn thu hoạch đượ

Photo of author

By Sarah

Một mảnh vườn có chu vi là 248m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta trồng rau trên đó, cứ 1m² thu được 3 kg. Hỏi trên cả mảnh vườn thu hoạch được bao nhiêu kg rau?
Viết một bình luận