Một mảnh vườn có chu vi là 248m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta trồng rau trên đó, cứ 1m² thu được 3 kg. Hỏi trên cả mảnh vườn thu hoạch đượ

By Sarah

Một mảnh vườn có chu vi là 248m. Chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta trồng rau trên đó, cứ 1m² thu được 3 kg. Hỏi trên cả mảnh vườn thu hoạch được bao nhiêu kg rau?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận