Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 24m ,chiều dài hơn chiều rộng là 18m .Người ta làm hàng rào xung quanh mảnh vườn. Hỏi hàng rào bao nhiêu

Photo of author

By Caroline

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 24m ,chiều dài hơn chiều rộng là 18m .Người ta làm hàng rào xung quanh mảnh vườn. Hỏi hàng rào bao nhiêu mét biết mảnh đất có hai cửa, mỗi cửa rộng 2m .mong mọi người giúp em ạ

0 bình luận về “Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều rộng là 24m ,chiều dài hơn chiều rộng là 18m .Người ta làm hàng rào xung quanh mảnh vườn. Hỏi hàng rào bao nhiêu”

 1. Chiều dài mảnh đất là: 

  `24 + 18 = 42 (m)`

  Chu vi mảnh đất là: 

  `(42+24)` x `2 = 132 (m)`

  Cần số m rào là: 

  `132 – 2` x `2 = 128 (m)`

  Đáp số: `128m`

  XIN HAY NHẤT Ạ

   

 2. Chiều dài mảnh vườn đó là: 

                      24+18=42 (m)

  Do hàng rào bao quanh mảnh vườn nên tổng độ dài hàng rào (không tính cửa) là:

                      (42+24)×2=132 (m)

  Hàng rào quanh mảnh vườn dài:

                       132-2×2=128 (m)

Viết một bình luận