Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 480m vuông. Nếu tăng chiều dài lên 8m và chiều rộng giảm đi 2m thì diện tích không đổi. Hãy tính chu vi của m

Photo of author

By Parker

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 480m vuông. Nếu tăng chiều dài lên 8m và chiều rộng giảm đi 2m thì diện tích không đổi. Hãy tính chu vi của mảnh vườn đó
Viết một bình luận