Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 950 m2, chiều rộng là 25m. Người ta làm rào quanh vườn, khoảng cách giữa các cọc là 1,5m. Tính số cọc cầ

Photo of author

By Valerie

Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích bằng 950 m2, chiều rộng là 25m. Người ta làm rào quanh vườn, khoảng cách giữa các cọc là 1,5m. Tính số cọc cần phải đóng.
Viết một bình luận