Một máy bơm theo kế hoạch bơm đầy vào một bể có thể tích 48 m3 trong một thời gian định trước. Do người công nhân đã cho máy bơm hoạt động với công su

Photo of author

By Serenity

Một máy bơm theo kế hoạch bơm đầy vào một bể có thể tích 48 m3 trong một thời gian định trước. Do người công nhân đã cho máy bơm hoạt động với công suất tăng thêm 3m3 /h. Nên đã bơm đầy bể sớm hơn dự kiến 48 phút . Hãy tính công suất của máy bơm theo dự kiến ban đầu .
Viết một bình luận